พาคุณไปเปิดโลกไปกับเรื่องราวหลายมุมมองที่คุณไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน

O-NET คืออะไร? ใครต้องสอบบ้าง? มาทำความรู้จักให้มากขึ้น!

เลือกหัวข้ออ่านได้เลย

การสอบ O-NET หรือมีชื่อเต็มว่า Ordinary National Education Test คือ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เพื่อชี้วัดคุณภาพ และมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องนำคะแนน O-NET มาใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

การสอบ O-NET คืออะไร?

การสอบ O-NET (Ordinary National Educational Test) เป็นกระบวนการทดสอบทางการศึกษาที่จัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อวัดระดับความรู้ และทักษะทางวิชาการของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดสอบในเวลาและวันเดียวกัน โดยมีรูปแบบคำถามที่หลากหลาย เช่น คำถามปรนัย คำถามตัวเลือก คำถามวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น

ผลการสอบ O-NET จะแสดงคะแนน และข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของนักเรียนในแต่ละรายวิชา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการสอน วางแผนการเรียน และเตรียมความพร้อมเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ O-NET เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่

O-NET สอบวิชาอะไรบ้าง?

วิชาสอบของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

 • ภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย)
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์

วิชาสอบของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

 • ภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย)
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์

วิชาสอบของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ภาษาไทย
 • สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์

ความสำคัญของการสอบ O-NET

 • วัดความรู้และทักษะ O-NET ช่วยในการวัดระดับความรู้และทักษะทางวิชาการของนักเรียนในแต่ละสายการเรียน ซึ่งช่วยตรวจสอบคุณภาพการสอนและปรับปรุงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 • เตรียมความพร้อมในการเรียนต่อ ผลการสอบ O-NET สามารถใช้เป็นข้อมูลในการเลือก และเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เช่น การสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
 • วางแผนการเรียน ผลสอบ O-NET สามารถใช้ในการวางแผนการเรียนของนักเรียน ที่เหมาะสมกับสายวิชาและอาชีพที่ต้องการในอนาคต
 • พัฒนาครูและวางแผนการสอน ผลการสอบ O-NET ช่วยให้ผู้สอนทราบถึงระดับความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละวิชา
 • การปรับปรุงระบบการศึกษา ผลการสอบ O-NET เป็นข้อมูลสำคัญในการปรับปรุงระบบการศึกษาในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ผลสอบสามารถช่วยให้การเรียน การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • การเปรียบเทียบระดับความรู้ O-NET สามารถช่วยในการเปรียบเทียบระดับความรู้และทักษะของนักเรียนในแต่ละสายการเรียน และช่วยให้นักเรียนรู้ว่าตนเองอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่น

ข้อสรุป ของ การสอบ O-NET

การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นอกจาก O-NET ยังมีผลคะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญที่นำมาใช้ประกอบด้วย โดยคะแนน O-NET สามารถใช้ยื่นในรอบ รับตรง กสพท, รอบแอดมิชชั่น, และรับตรงบางโครงการ สำหรับบางคณะ/สาขาวิชาในบางมหาวิทยาลัยที่จะมีการเปิดรับสมัครตรงเอง

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Stories

ทาวน์โฮม

ไขข้อสงสัย ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมเหมือนหรือต่างกันยังไง ?

ทาวน์โฮม (Townhome) หรือที่เรียกกันว่าทาวน์เฮ้าส์ (Townhouse) คือหนึ่งในประเภทของที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะมีจุดเด่นและความแตกต่างจากบ้านประเภทอื่นๆ

11 วิธีเสริมสร้างสุขภาพจิต เพื่อชีวิตที่มีความสุข

ในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกังวลมากมาย การเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายที่ดี และชีวิตที่มีคุณภาพ

“กีฬามวยไทย” ศิลปะการต่อสู้และมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

มวยไทยไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงกำลังกายและทักษะทางกีฬา แต่ยังสะท้อนถึงจิตวิญญาณ ประเพณี และวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง คือมรดกและศิลปะการต่อสู้ที่น่าภาคภูมิใจของไทย

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่

ส่องกล้องลำไส้ใหญ่วิธีที่แม่นยำที่สุดในการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่

เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญไม่ควรละเลยและมองข้าม เราควรหมั่นตรวจเช็คและสังเกตร่างกายของตัวเองอยู่เสมอ เพราะหากเกิดความผิดปกติจะได้ทำการวางแผนและรักษาได้ทันเวลา