พาคุณไปเปิดโลกไปกับเรื่องราวหลายมุมมองที่คุณไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) หลักการที่ทุกธุรกิจต้องรู้

เลือกหัวข้ออ่านได้เลย

ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) คือ แนวคิดหลักที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดขององค์กรหรือธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ Product (สินค้า), Price (ราคา), Place (ที่ตั้ง หรือ ช่องทางการจัดจำหน่าย), Promotion (โปรโมชั่น) การบูรณาการของ 4Ps นี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างความภักดี และความผูกพันกับแบรนด์ในระยะยาวได้อีกด้วย

Product (สินค้า)

ในส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) หมายถึง รายละเอียดหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจนำเสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยหลายประเด็นดังนี้

 • กำหนดลักษณะทางกายภาพ คุณภาพ ขนาด แบรนด์ การออกแบบ และฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ทำให้สินค้าหรือบริการนั้น ๆ สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า
 • ประกอบไปด้วยวัสดุหลักและวัสดุรอง ที่ใช้ในการผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามที่ต้องการ
 • การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และป้ายกำกับที่ช่วยสร้างความประทับใจ และสื่อสารข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้บริโภค
 • การสร้างแบรนด์และการตั้งชื่อสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างความแตกต่าง และการจดจำได้ดี
 • การรับประกันและบริการหลังการขายที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจและความภักดีต่อแบรนด์

Price (ราคา)

หนึ่งในส่วนประสมทางการตลาดที่สำคัญ เป็นตัวบ่งชี้ถึงมูลค่าที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการ การตั้งราคานั้นมีผลต่อกระแสเงินสดของธุรกิจ รายได้ และความสามารถในการแข่งขัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งราคา

 • ราคาต้นทุนในการผลิตสินค้าจะมีผลต่อการกำหนดราคาขาย เพื่อให้ธุรกิจทำกำไรได้
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย การส่งเสริมการขาย และการบริหารจัดการ
 • ราคาต้องสอดคล้องกับรายได้ และความสามารถในการจ่ายของลูกค้าเป้าหมาย
 • การตั้งราคาต้องพิจารณาราคาที่คู่แข่งในตลาดกำหนด ทั้งการตั้งราคาสูงหรือต่ำกว่าคู่แข่ง
 • ธุรกิจต้องพิจารณาถึงระดับของกำไรที่ต้องการและคาดหวังในการตั้งราคา
 • ราคาสินค้าต้องสอดคล้องกับตำแหน่งทางการตลาด รวมถึงภาพลักษณ์ของสินค้าหรือแบรนด์
 • การกำหนดราคาอาจจะต้องพิจารณาถึงสินค้าที่เกี่ยวข้อง หรือสินค้าที่ขายคู่กัน
 • สภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมักจะมีผลต่อการกำหนดราคา

Place (ที่ตั้ง)

คือ การกำหนดช่องทาง ว่าสินค้าหรือบริการของธุรกิจจะถูกนำเสนอ และจำหน่ายที่ไหน ในลักษณะไหน และด้วยวิธีไหน

ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเรื่อง ที่ตั้ง

 • ช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution Channels) การเลือกใช้ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือการขายออนไลน์ เพื่อนำสินค้าหรือบริการสู่ลูกค้า
 • ทำเลที่ตั้งของจุดจำหน่าย (Location) การตัดสินใจว่าจะมีจุดจำหน่ายอยู่ที่ไหน ใกล้หรือไกลลูกค้า และทำเลที่มีการแข่งขันมากหรือน้อย
 • การจัดส่งสินค้า (Logistics and Transportation) จากโรงงานไปยังจุดจำหน่าย และการจัดการสต็อกสินค้า
 • การจัดการสต็อกสินค้า (Inventory Management) การตัดสินใจว่าจะเก็บสต็อกสินค้ามาก-น้อยเพียงใด และที่ไหน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
 • วิธีการขาย (Sales Methods) การเลือกวิธีการขายที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการขายตรง ขายผ่านตัวแทน หรือขายออนไลน์

การปรับใช้ที่ตั้งให้เหมาะสม

 • ที่ตั้งที่ดีควรทำให้สินค้าหรือบริการสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย และสะดวกสบาย
 • ช่องทางจำหน่ายและวิธีการขายควรตรงกับลักษณะ และความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย
 • การจัดการที่ตั้งและช่องทางจำหน่ายควรคำนึงถึงค่าใช้จ่าย และความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

Promotion (โปรโมชั่น)

เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การสื่อสาร และการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความสนใจในสินค้าหรือบริการ โปรโมชั่นมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ และกระตุ้นการซื้อ

วิธีการโปรโมท

 • โฆษณา (Advertising) การสื่อสารทางมวลชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความสนใจ เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต
 • การขายส่วนบุคคล (Personal Selling) การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อมุ่งหวังที่จะกระตุ้นการซื้อ เช่น การเยี่ยมลูกค้า การโทรศัพท์
 • การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การให้สิทธิพิเศษ หรือความคุ้มค่าเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการซื้อ เช่น ส่วนลด คูปอง หรือซื้อ 1 แถม 1
 • ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจหรือสินค้า ผ่านกิจกรรมหรือข่าวประชาสัมพันธ์
 • การตลาดทางดิจิทัล (Digital Marketing) การใช้เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ในการสื่อสารและโปรโมท ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล

กล่าวโดยสรุป

การที่ธุรกิจสามารถจับคู่และปรับปรุงส่วนประสมทั้ง 4 ให้เข้ากันได้ดีที่สุด จะทำให้มีโอกาสสำเร็จในตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังต้องเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Stories

รีแพร์หลังคลอด

รีแพร์หลังคลอดผู้ช่วยแก้ปัญหาคุณแม่ช่องคลอดไม่กระชับ

ปัญหาช่องคลอดไม่กระชับหลังจากคลอดบุตรเป็นสิ่งที่หลายคนอาจพบเจอ และเป็นเรื่องปกติที่ช่องคลอดจะขยายตัวระหว่างการคลอด ส่วนใหญ่จะเริ่มฟื้นตัวเองภายในไม่กี่เดือนหลังคลอด

น้ำยาซักผ้าเด็ก

แชร์เคล็ด(ไม่)ลับในการเลือกน้ำยาซักผ้าเด็กเพื่อลูกน้อยที่คุณรัก

น้ำยาซักผ้าเด็กหรือน้ำยาซักผ้าสำหรับเด็กถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการซักเสื้อผ้าของเด็กที่มีความเปราะบางและต้องการการดูแลอย่างพิถีพิถัน เนื่องจากผิวของเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กอ่อนโยนและมีความไวต่อสารเคมีมากกว่าผู้ใหญ่

บ้าน พัทยา

ขั้นตอนต่างๆ ที่ควรพิจารณาก่อนซื้อบ้าน พัทยา

การเลือกซื้อบ้านเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการซื้อบ้านในเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับทั้งการพักอาศัยและการลงทุน

แชมพูแก้เชื้อราหนังศีรษะ

บอกลาเชื้อราบนหนังศีรษะด้วยแชมพูแก้เชื้อราหนังศีรษะ

แชมพูแก้เชื้อราหนังศรีษะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาและบรรเทาอาการที่เกิดจากการติดเชื้อราบนหนังศีรษะ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหา เช่น รังแค คัน และการสูญเสียเส้นผม