พาคุณไปเปิดโลกไปกับเรื่องราวหลายมุมมองที่คุณไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน

การศึกษา

การศึกษา

รู้จักการเรียนออนไลน์ ทางเลือกการศึกษาในยุคดิจิทัล

การเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน และกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาทั่วโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ง่ายดาย

การศึกษา

O-NET คืออะไร? ใครต้องสอบบ้าง? มาทำความรู้จักให้มากขึ้น!

O-NET หรือ Ordinary National Education Test คือการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานจัดขึ้นโดยสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6

โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพ
การศึกษา

ทำความรู้จักกับโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพก่อนส่งลูกเข้าเรียน

โรงเรียนนานาชาติเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การสอนโดยอิงตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของประเทศต่างๆ หรือหลักสูตรสากลที่รับรู้ได้ทั่วโลก

การศึกษา

เพื่ออนาคตของลูกรัก กับ 17 ข้อแนะนำในการเลือกโรงเรียน

การเลือกโรงเรียนให้เหมาะกับลูก จะต้องพิจารณาตั้งแต่ ด้านวิชาการ การพัฒนาความสามารถ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาในระยะยาว